Michał Reiter

Kierownik działu ksiąg podatkowych
Prezes Zarządu TAX BIS Sp. z o.o.

Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Doradca podatkowy od ponad czterech lat. Od trzech lat prowadzi indywidualną kancelarię podatkową. Autor licznych opinii podatkowych, udziela konsultacji z zakresu prawa podatkowego i reprezentuje swoich Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Aktualności

Od wielu lat podatnicy prowadzący działalność gospodarczą doświadczają poważnych problemów z interpretacją wadliwie zredagowanych przepisów o podatku od towarów i usług, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego przez podatników od pracowników. Niestety, wprowadzone w ostatnim czasie zmiany legislacyjnie jedynie pogłębiają stan niepewności prawnej w tym zakresie.

 

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca zdecydował się na określenie kwotowo wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych. Cel przyświecający tej nowelizacji był godzien pochwały: zapewnienie podatnikom bezpieczeństwa prawnego poprzez wyeliminowanie dowolności określenia wartości tego przychodu przez organy podatkowe. Z przykrością stwierdzam, że cel ten w znacznej części nie został osiągnięty.

 

W szczególności nie jest jasne, czy określone w przepisach kwoty miesięcznego przychodu pracownika obejmują również wartość paliwa zatankowanego przez pracownika na koszt pracodawcy. Po blisko trzech latach sporu dotyczącego tej kwestii doczekaliśmy się pierwszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który okazał się być korzystny dla podatników. NSA wyraźnie stwierdził, iż skutki błędów ustawodawcy nie mogą być przerzucane na podatników.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2018r., sygn. akt II FSK 1185/16.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Wydanie nr 134 (4784) z dnia 12 lipca 2018r.