+48 533 806 856
biuro@taxbis.com

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie potrzeby mogą Państwo liczyć na naszą pomoc, również w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego.

Oferta

Nasza oferta jest każdorazowo przygotowywana w oparciu o indywidualne potrzeby każdego Klienta. Wspólnie z Klientami ustalamy możliwie najkorzystniejsze opodatkowanie działalności gospodarczej , jak również sposób wykonywania naszych usług.

VAT

Dzięki bardzo dobrej znajomości przepisów krajowych i unijnych zapewniamy prawidłowość Państwa rozliczeń VAT.

Księgowość i podatek dochodowy

Dzięki nam uwolnią się Państwo od ciężaru samodzielnego zmagania się z zawiłościami polskiego prawa podatkowego.

Obsługa kadrowo - płacowa

Zastępujemy naszych Klientów w wypełnianiu licznych i uciążliwych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

Księgi rachunkowe

bieżące rejestrowanie zdarzeń gospodarczych,
rzetelny obraz majątku i zobowiązań,
dokładne ustalanie rozrachunków z kontrahentami,
prawidłowe raportowanie zobowiązań podatkowych,
pośredniczenie w kontaktach z organami podatkowymi,
zapewnianie danych finansowych wspierających pozyskiwanie finansowania zewnętrznego;
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

ewidencjonowanie przychodów i kosztów podatkowych,
amortyzacja podatkowa środków trwałych,
ustalanie zaliczek na podatek dochodowy,
prawidłowe ewidencjonowanie i raportowanie VAT,
pośredniczenie w kontaktach z organami podatkowymi,
zeznania roczne - podatek dochodowy.

Obsługa kadrowo - płacowa

ewidencjonowanie zdarzeń dotyczących zatrudnienia,
sporządzanie list płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
obsługa zwolnień lekarskich, zasiłków itp.
wyjaśnianie Klientom kwestii kadrowo - płacowych,
pośredniczenie w kontaktach z ZUS,
na Państwa życzenie również prowadzenie spraw kadrowych - akta osobowe, badania lekarskie, BHP itd.
Tax
Bis
Finanse Podatki
bookuserssync